[Owasp-vietnam] OWASP Vietnam Meetup - Q1/2012

Thanh Nguyen thanh.nguyen at owasp.org
Thu Mar 1 13:08:48 UTC 2012


Chào các bạn,

Nhóm OWASP Việt Nam đang chuẩn bị một buổi gặp mặt thân mật vào đầu
tiên năm 2012 vào tháng sau (dự kiến ngày 07 tháng 04 năm 2012). Trong
buổi gặp mặt sẽ có một số chia sẻ kiến thức của các thành viên. Bạn
nào có chủ đề hay có thể chia sẻ tại buổi họp mặt, xin vui lòng gửi về
thanh.nguyen at owasp.org.

Thân chào,

Thanh Nguyen

-------

Hi all,

We're planning to have the first OWASP Vietnam meet-up in 2012 next
month (tentative April 07th, 2012). If you have something to share
with us at the meet-up session, such as a cool topic or a project to
show off, do drop me a note at thanh.nguyen at owasp.org.

cheers,

Thanh Nguyen


More information about the Owasp-vietnam mailing list