[Owasp-vietnam] Hội thảo An ninh Web 17/06

chan nhua channhua at gmail.com
Mon Jun 14 21:54:30 EDT 2010


To chuc nham ngay trong tuan cung kho sap xep:
- Xin hoi co can dang ki truoc ko

2010/6/15 Nam Nguyen <namn at bluemoon.com.vn>

> Chào mọi người
>
> Ngày 17 tháng 06, chi hội VNISA phía Nam phối hợp cùng nhóm OWASP Việt Nam
> sẽ tổ chức hội thảo An ninh ứng dụng web.
>
> Địa điểm: Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM
> Thời gian: 08:30 đến 11:30
> Chương trình:
>
> 1. OWASP Top Ten 2010, do tôi trình bày
>
> 2. Tấn công mật mã thực dụng, do Dương Ngọc Thái, DongA Bank, trình bày
>
> 3. Quy trình kiểm tra lỗi trong ứng dụng web, do Phạm Kiên Cường, Athena,
> trình bày
>
> 4. Thảo luận
>
> Xin mời mọi người tham gia
>
> ---------
>
> Hi all
>
> On June 17, the VNISA Southern Branch and OWASP Vietnam is organizing a
> conference on Web Application Security. Details follow:
>
> Venue: Palace Hotel, 56-66 Nguyen Hue, District 1, HCMC
> Time: 08:30 to 11:30
> Program:
>
> 1. OWASP Top Ten 2010, by your truly
>
> 2. Practical Crypto Attack, by Duong Ngoc Thai, DongA Bank
>
> 3. Testing Web Application, by Pham Kien Cuong, Athena
>
> 4. Panel Discussion
>
> Please join us!
>
> Cheers
> --
> Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
> Blue Moon Consulting Co., Ltd
> http://www.bluemoon.com.vn
> _______________________________________________
> Owasp-vietnam mailing list
> Owasp-vietnam at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-vietnam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-vietnam/attachments/20100615/a5739ce2/attachment.html 


More information about the Owasp-vietnam mailing list