[Owasp-vietnam] Hội thảo An ninh Web 17/06

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Mon Jun 14 21:34:17 EDT 2010


Chào mọi người

Ngày 17 tháng 06, chi hội VNISA phía Nam phối hợp cùng nhóm OWASP Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo An ninh ứng dụng web.

Địa điểm: Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM
Thời gian: 08:30 đến 11:30
Chương trình:

1. OWASP Top Ten 2010, do tôi trình bày

2. Tấn công mật mã thực dụng, do Dương Ngọc Thái, DongA Bank, trình bày

3. Quy trình kiểm tra lỗi trong ứng dụng web, do Phạm Kiên Cường, Athena, trình bày

4. Thảo luận

Xin mời mọi người tham gia

---------

Hi all

On June 17, the VNISA Southern Branch and OWASP Vietnam is organizing a conference on Web Application Security. Details follow:

Venue: Palace Hotel, 56-66 Nguyen Hue, District 1, HCMC
Time: 08:30 to 11:30
Program:

1. OWASP Top Ten 2010, by your truly

2. Practical Crypto Attack, by Duong Ngoc Thai, DongA Bank

3. Testing Web Application, by Pham Kien Cuong, Athena

4. Panel Discussion

Please join us!

Cheers
-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list