[Owasp-vietnam] 2008 Web Application Security Statistics

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Fri Oct 16 20:33:49 EDT 2009


Chào mọi người

Web Application Security Consortium vừa công bố kết quả khảo sát an ninh ứng dụng web năm 2008 của họ.

http://projects.webappsec.org/Web-Application-Security-Statistics

Mình nghĩ rằng tài liệu này có một chút ít giá trị nhưng nhìn chung thì vẫn theo hướng "gieo rắc sợ hãi".

-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list