[Owasp-vietnam] Bài chiếu thứ Bảy vừa qua - Slides in last meeting

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Mon Nov 30 05:19:18 EST 2009


Chào các bạn

Mình gửi lên đây .PPT của thứ Bảy vừa rồi.

Authentication gap in SSL/TLS: http://www.zshare.net/download/69203342236efd40/

Mình chỉ có mỗi bài của Dương Ngọc Thái. Bài của Dung thì có lẽ đã được gửi lên bkitclub.net. Còn bài của David Yeo thì được đề nghị là không công bố, đợi ông sửa lại đã.

Lưu ý: Thái đề cập rằng một số hình ảnh trong bài chiếu không phải do Thái làm ra. Quyền sử dụng lại phải được hỏi từ tác giả gốc.

----

I have uploaded Thai's slide:

Authentication gap in SSL/TLS: http://www.zshare.net/download/69203342236efd40/

I do not have Dung's slide. She said it'd be uploaded to bkitclub.net. And David asked me not to upload his slides, pending his edits.

A word of note: Thai mentioned that the materials in his slides are not made by him. Permissions should be obtained from the original author.

Cheers
-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list