[Owasp-vietnam] Gặp mặt tháng 11 --- November meeting

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Tue Nov 24 03:16:50 EST 2009


Xin cập nhật lại địa điểm.

Phòng 304, tòa nhà B9.

Xin thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này.

----

There's a change in venue.

Room 304, building B9.

Sorry for any inconvenience.

Nam

On Tue, 24 Nov 2009 11:34:25 +0700
Nam Nguyen <namn at bluemoon.com.vn> wrote:

> Chào các bạn
> 
> Địa điểm gặp mặt của chúng ta là tòa nhà B4 trong khuôn viên trường ĐH Bách Khoa.
> 
> Đi từ cổng Lý Thường Kiệt vào thì nó là tòa nhà thứ hai bên trái, đối diện với sân bóng.
> 
> Hẹn gặp lại!
> 
> ----
> 
> Our meeting will be held at the B4 building in University of Technology.
> 
> From the main gate on Ly Thuong Kiet street, it is the second building on the left, facing the soccer field.
> 
> See you there!
> 
> Cheers
> Nam
> 
> On Mon, 16 Nov 2009 14:34:56 +0700
> Nam Nguyen <namn at bluemoon.com.vn> wrote:
> 
> > Chào các bạn
> > 
> > Chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt lần cuối của năm nay tại Đại học Bách Khoa.
> > 
> > Thời gian: 08:30 28/11/2009
> > Địa điểm: Đại học Bách Khoa TPHCM (phòng sẽ được thông báo sau)
> > 
> > Buổi gặp mặt lần này sẽ có sự đóng góp thảo luận của một số diễn giả sau:
> > 
> > Thái Ngọc Dung (BKIT Club): Architecture of W3AF (bài chiếu tiếng Anh, trình bày tiếng Việt)
> > 
> > David Yeo (Ernst & Young): The First Principle of IT Security for the Boss (cả bài chiếu lẫn trình bày bằng tiếng Anh)
> > 
> > Dương Ngọc Thái (DongA Bank): Authentication Gap in TLS/SSL (bài chiếu tiếng Anh, trình bày tiếng Việt)
> > 
> > Rất mong các bạn sẽ đến tham dự.
> > 
> > ---------
> > 
> > Hi list
> > 
> > We will be having the last OWASP meeting of this year in Ho Chi Minh University of Technology.
> > 
> > Time: 08:30, Nov 28 2009
> > Place: HCMUT (exact room will be announced later)
> > 
> > We are honoured to have these speakers with us this time:
> > 
> > Thái Ngọc Dung (BKIT Club): Architecture of W3AF (slides in English, presentation in Vietnamese)
> > 
> > David Yeo (Ernst & Young): The First Principle of IT Security for the Boss (both slides and presentation in English)
> > 
> > Dương Ngọc Thái (DongA Bank): Authentication Gap in TLS/SSL
> > 
> > I look forward to seeing you there!
> > 
> > Cheers
> > -- 
> > Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
> > Blue Moon Consulting Co., Ltd
> > http://www.bluemoon.com.vn
> 
> 
> -- 
> Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
> Blue Moon Consulting Co., Ltd
> http://www.bluemoon.com.vn
> _______________________________________________
> Owasp-vietnam mailing list
> Owasp-vietnam at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-vietnam


-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list