[Owasp-vietnam] Gặp mặt tháng 11 --- November meeting

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Mon Nov 16 02:34:56 EST 2009


Chào các bạn

Chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt lần cuối của năm nay tại Đại học Bách Khoa.

Thời gian: 08:30 28/11/2009
Địa điểm: Đại học Bách Khoa TPHCM (phòng sẽ được thông báo sau)

Buổi gặp mặt lần này sẽ có sự đóng góp thảo luận của một số diễn giả sau:

Thái Ngọc Dung (BKIT Club): Architecture of W3AF (bài chiếu tiếng Anh, trình bày tiếng Việt)

David Yeo (Ernst & Young): The First Principle of IT Security for the Boss (cả bài chiếu lẫn trình bày bằng tiếng Anh)

Dương Ngọc Thái (DongA Bank): Authentication Gap in TLS/SSL (bài chiếu tiếng Anh, trình bày tiếng Việt)

Rất mong các bạn sẽ đến tham dự.

---------

Hi list

We will be having the last OWASP meeting of this year in Ho Chi Minh University of Technology.

Time: 08:30, Nov 28 2009
Place: HCMUT (exact room will be announced later)

We are honoured to have these speakers with us this time:

Thái Ngọc Dung (BKIT Club): Architecture of W3AF (slides in English, presentation in Vietnamese)

David Yeo (Ernst & Young): The First Principle of IT Security for the Boss (both slides and presentation in English)

Dương Ngọc Thái (DongA Bank): Authentication Gap in TLS/SSL

I look forward to seeing you there!

Cheers
-- 
Nam Nguyen, CISA, CISSP, CSSLP
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list