[Owasp-vietnam] Season of Code 2009

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Tue Mar 31 01:58:20 EDT 2009


Mọi người!

OWASP season of code 2009 sắp bắt đầu.

Đây là dịp cho tất cả chúng ta đề nghị project và xin tài trợ để hoàn thành project đó.

Theo như các năm trước, mỗi project có thể nhận được từ 2500 cho tới 5000 đô la Mỹ tiền tài trợ từ tàu mẹ OWASP.

Nếu các bạn đang nung nấu một ý tưởng độc đáo và quyết tâm theo đuổi ý tưởng đấy, bạn hãy chuẩn bị tinh thần!

Khi nào có thông tin chi tiết hơn nữa mình sẽ gửi lên đây.

Cheers
-- 
Nam Nguyen
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list