[Owasp-vietnam] Tình hình buổi nói chuyện ở Đà Nẵng ra sao?

Dang Hai Son dhson at vncert.vn
Wed Mar 18 21:56:43 EDT 2009


Hi !
Giới thiệu sơ qua về OWASP thì Hồ Đắc Biên giới thiệu, mình không giới
thiệu, mình chỉ giới thiêu phần Google. Nói chung là tất cả mọi người
đều chưa biết đến OWASP và không biết nó là cái gì, nhưng qua buổi
chuyên đề thì có thể họ đã biết OWASP như thế nào, làm được gì cho họ, ....
Anh em có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với nhé !

-- 
Dang Hai Son
Regional Director, Central of Vietnam

Vietnam Computer Emergency Response Team (VNCERT)
Ministry of Information and Communications (MIC)

Addr: 42 Tran Quoc Toan, Da Nang, Vietnam
Tel: +84 5113 897717 (ext 303)  Fax: +84 5113 843228
Mobile: +84 903 501 626        Website: www.vncert.gov.vnMore information about the Owasp-vietnam mailing list