[Owasp-vietnam] Tình hình buổi nói chuyện ở Đà Nẵng ra sao?

Lê Ngọc Hiếu hieu.lengoc at gmail.com
Wed Mar 18 20:51:59 EDT 2009


Chà, sao không thấy bác Sơn lướt sơ qua tình hình cho anh em tham khảo với
ạ?

2009/3/17 Nam Nguyen <namn at bluemoon.com.vn>

> Bác Sơn có gì chia sẻ không?
>
> --
> Nam Nguyen
> Blue Moon Consulting Co., Ltd
> http://www.bluemoon.com.vn
> _______________________________________________
> Owasp-vietnam mailing list
> Owasp-vietnam at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-vietnam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-vietnam/attachments/20090319/00fb4fd6/attachment.html 


More information about the Owasp-vietnam mailing list