[Owasp-vietnam] Trình diễn Powerpoint cho ngày hôm qua

Nam Nguyen namn at bluemoon.com.vn
Thu Apr 23 09:21:44 EDT 2009


Chào các bạn

Đây là hai tập tin PPT của mình và Hoàng Quốc Thịnh đã trình bày tại đại học công nghệ thông tin vào ngày hôm qua.

http://www.yousendit.com/download/dVlweFVUSEIwVWtLSkE9PQ

http://www.yousendit.com/download/dVlweFVkRkVrYUNGa1E9PQ

Thân ái
-- 
Nam Nguyen
Blue Moon Consulting Co., Ltd
http://www.bluemoon.com.vn


More information about the Owasp-vietnam mailing list