<div class="gmail_quote"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; "><p>Türkiye&rsquo;de bilgi güvenliği amaçlı kullanılan yerli/yabancı ürünlerle ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Her ürün satıcısı en fazla kendi ürününün kullanıldığını idda etmektedir.</p>

<p>Bu karmaşaya netlik kazandırma amaçlı olarak <a href="http://www.bga.com.tr">Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ</a> tarafından &ldquo;Türkiye Bilgi Güvenliği Ürün Tercih Anketi&rdquo; düzenlenmektedir. Anketle birlikte hangi ürünlerin daha fazla tercih edildiği somut olarak ortaya çıkacaktır.</p>


<p>Ankete<b>&nbsp;<a href="http://goo.gl/ZbPYZ" style="text-decoration: underline; " target="_blank">http://goo.gl/ZbPYZ</a></b>&nbsp;adresinden ulaşılabilir.</p><p><strong><u>Not</u></strong><u>: Anket sonuçlarına herhangi bir isim, ip ve şirket bilgisi kaydedilmemektedir.</u></p>


</span><br clear="all">---<br>Huzeyfe ONAL&nbsp;&nbsp;<br>Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ<br><a href="http://www.bga.com.tr/" target="_blank">http://www.bga.com.tr</a><br><br><div>AnkaSEC &#39;10 Bilgi Güvenliği Konferansı 23 Aralık 2010</div>


<div><a href="http://www.ankasec.org" target="_blank">http://www.ankasec.org</a>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;---</div><br>
</div><br>