<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-9">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
pre
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"HTML Önceden Biçimlendirilmiş Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";}
span.E-postaStili17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.HTMLncedenBiimlendirilmiChar
        {mso-style-name:"HTML Önceden Biçimlendirilmiş Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"HTML Önceden Biçimlendirilmiş";
        font-family:"Courier New";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=TR link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal>Merhaba,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";color:black'>Özetle; önümüz de bir web sitesi var ve
bunda açıklıkları manual mi<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";color:black'>arıyoruz, otomatize mi ediyoruz?<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>Yaptığım testlere göre oranlarsam % 70 manuel arama
yapıyorum.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>Özellikle input alanlarında bir zafiyet arıyorsam ya da
özellikle XSS açıklığı tespit etmek istiyorum, otomatize taramalara göre manuel
yaptığım işlemler daha doğru sonuçlar verebiliyor.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>Manual ya da automate taramalara etki eden etmenleri de göz
ardı etmemek lazım. Karşı uygulamanın yapısı (basit-kompleks), taramanın ne
için yapıldığı ve tarama sonucunda elde edilebilecek zafiyetlerin exploit
edilip edilmemesi (vulnerability assesment &amp; penetration tester)<o:p></o:p></p>

</div>

</body>

</html>