[Owasp-turkey] Onerileriniz

volkan uzun vuzun at csusb.edu
Mon Jun 11 11:31:05 EDT 2007


Selamlar tekrardan,

Sifreleme isleminden sorumlu sinif asagidaki gibi bir yapiya sahip ; umarim
cok kod copy paste yuzunden sizleri sikmam.

 

public class EncDec

{

  public static string strAlgoName = "TripleDES";  

  public static byte[] GenerateKey(bool bWriteToFile,string targetFile)

  {

    SymmetricAlgorithm des3Algo =
SymmetricAlgorithm.Create(strAlgoName);

    // des3Algo.KeySize = 192;    

    des3Algo.GenerateKey();

    byte[] key = des3Algo.Key;

    if (bWriteToFile == true)

    {

      using (FileStream fs = new FileStream(targetFile,
FileMode.Create))

      {

        fs.Write(key, 0, key.Length);

      }

    }

    return key;

  }

 

  public static byte[] GetKeyFromFile(string keyFile)

  {

    byte[] key;

    using (FileStream fs = new FileStream(keyFile, FileMode.Open))

    {

      key = new byte[fs.Length];

      fs.Read(key, 0, (int)fs.Length);

    }

    return key;

  }

 

  public static string DecryptData(byte[] key, byte[] data)

  {

    SymmetricAlgorithm algo = SymmetricAlgorithm.Create(strAlgoName);

    algo.Key = key;

    MemoryStream memStream = new MemoryStream();

    int ReadPos = 0;

    byte[] IV = new byte[algo.IV.Length];

    Array.Copy(data, IV, IV.Length);

    algo.IV = IV;

 

    ReadPos += algo.IV.Length;

    CryptoStream cs = new CryptoStream(memStream,
algo.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write);

    cs.Write(data, ReadPos, data.Length - ReadPos);

   // cs.Write(data,0,data.Length);

    cs.FlushFinalBlock();

    return Encoding.UTF8.GetString(memStream.ToArray());

  }

 

  public static byte[] EncryptData(byte[] key, string data)

  {

    //convert data in the byte arr

    byte[] clearTextData = Encoding.UTF8.GetBytes(data);

    SymmetricAlgorithm algo = SymmetricAlgorithm.Create(strAlgoName);

    algo.Key = key;

 

    MemoryStream memStream = new MemoryStream();

    //append IV

    algo.GenerateIV();

    memStream.Write(algo.IV, 0, algo.IV.Length);

    CryptoStream cs = new CryptoStream(memStream,
algo.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write);

    cs.Write(clearTextData, 0, clearTextData.Length);

    cs.FlushFinalBlock();

    cs.Close();

    return memStream.ToArray();

  }

  public EncDec()

   {

      //

      // TODO: Add constructor logic here

      //

   }

}

 

Algoritmanin kullandigi key web.configte tutuluyor, ve aspnet_regiis -p ile
bu kisim sifreleniyor. Bu sayede web.config en azindan bir derece daha
guvenli.

Sql server ile windows makine arasinda windows authtentication yapmam icin
bunlari ayni domaine almam gerekir mi ? gerekmez ise, sql makinesi, iisden
gelen ticket I nasil authorize edecek ?; ayni domaine almak gerekirsede;
internete actigim makine ile sql serveri nedense ayni domaine almak istemem;
bu konuda ne dusunuyorsunuz?

 

Bu arada basitce sifrelemeyi soyle kullaniyorum :

Configuration webConfig = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~");

      AppSettingsSection appSettings =
webConfig.GetSection("appSettings") as AppSettingsSection;

      string strkey = appSettings.Settings["TripleDesKey"].Value;

      byte[] key = Convert.FromBase64String(strkey);

 

      byte[] arrSSN = EncDec.EncryptData(key, ssn);

      byte[] arrDOB = EncDec.EncryptData(key, dateofBirth.ToString());


 

bunun disinda hastalari ziyaret eden danismanlar, yazdiklari raporlari
sisteme yukleyecekler, ve bu dosyalari daha sonra isterlerse sisteme giris
hakki olan diger danismanlarla paylasabilecekler. Benim yapmak istedigim bir
sekilde, dosyayi ilk yukleyen kisinin imzasini dosyaya atabilmek; bunu nasil
yaparim henuz bilemiyorum; ( kullaniciya kibar bir mesajla lutfen imzalayin
demeden )

 

 

Saygilar

Volkan

-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-turkey/attachments/20070611/34a7dc36/attachment-0001.html 


More information about the Owasp-turkey mailing list