[Owasp-turkey] Merhaba

Mustafa Musa Ülker musaulker at yahoo.com
Thu Mar 24 17:10:01 EST 2005


Merhaba,

Ben Musa Ülker.Çankaya Ün. Bilgisayar 3.de okuyorum.
Listenize info at biltec.org mail adresine gelen
mailinizde üye oldum.Güvenlik her yazýlýmda olduðu
gibi web uygulamalarýnda da önemli bir yeri var.Umarým
baþarýlý bir çalýþma olur.Zaten Ferruh beyi daha
önceden yaptýðý çalýþmalarla tanýyoruz.Kerem bey sizde
kendinizi tanýtýrsanýz sevinirim.
Ýyi günler,iyi calismalar...

Mustafa Musa Ülker
BiLTeC - Biliþim Teknolojileri
http://www.biltec.org


		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Mail - Easier than ever with enhanced search. Learn more. 
http://info.mail.yahoo.com/mail_250
More information about the Owasp-turkey mailing list