<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>[vertaling in het Frans door Google Vertalen]</div><div>Het spijt me dat ik je e-maillijst moet binnendringen, maar ik moet de [Owasp-Zwitserland] leden laten weten dat de OWASP Foundation alle e-maillijsten die door Mailman worden beheerd op <a href="http://lists.owasp.org">lists.owasp.org</a> op 22 maart 2019 afsluit.</div><div><br></div><div>Hier is een link met één klik om deel te nemen aan de nieuwe Google-discussiegroep die deze lijst vervangt:</div><div><a href="https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join">https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join</a></div><div><br></div><div>De nieuwe groep is ook online beschikbaar op:</div><div><a href="https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter">https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter</a></div><div><br></div><div>Gedetailleerde informatie over hoe lid worden van de groep is op <a href="https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA">https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA</a></div><div><br></div><div>OPMERKING: u bent niet verplicht om een Google-account, een @ owasp.org-e-mailadres te hebben of om uw telefoonnummer op te geven om deel te nemen en deel te nemen aan de nieuwe switzerland-chapter Group - slechts een e-mailadres.</div><div><br></div><div>Tot slot, volledige details over het plan om Mailman, links en veelgestelde vragen te stoppen, zijn te vinden op: <a href="https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL">https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL</a></div><div><br></div><div>Bedankt voor uw bijdragen in het verleden en de toekomst aan onze community!</div><div><br></div><div>-</div><div>- Matt Tesauro</div><div>OWASP Foundation</div><div>Directeur Gemeenschap en Operaties</div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Mar 8, 2019 at 11:18 PM no-reply user to help retire Mailman <<a href="mailto:no-reply@lists.owasp.org">no-reply@lists.owasp.org</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Sorry to intrude on your mail list but I need to let the [Owasp-Switzerland] members know that the OWASP Foundation is shutting down all the mail lists run by Mailman on <a href="http://lists.owasp.org" rel="noreferrer" target="_blank">lists.owasp.org</a> on March 22, 2019.<br>
<br>
Here is a one-click link to join the new Google Group which is replacing this list:<br>
<a href="https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join" rel="noreferrer" target="_blank">https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join</a><br>
<br>
The new Group is also available online at:<br>
<a href="https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter" rel="noreferrer" target="_blank">https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter</a><br>
<br>
Detailed Information on how join the Group is at <a href="https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA" rel="noreferrer" target="_blank">https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA</a><br>
<br>
NOTE:  You are not required to have a Google account, an @<a href="http://owasp.org" rel="noreferrer" target="_blank">owasp.org</a> email address, or to provide your phone number to join and participate in the new switzerland-chapter Group - just an email address.<br>
<br>
Finally, full details on the plan to retire Mailman, links and FAQs are  at: <a href="https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL</a><br>
<br>
Thanks for your past and future contributions to our community!<br>
<br>
--<br>
-- Matt Tesauro<br>
OWASP Foundation<br>
Director of Community and Operations<br>
_______________________________________________<br>
Owasp-Switzerland mailing list<br>
<a href="mailto:Owasp-Switzerland@lists.owasp.org" target="_blank">Owasp-Switzerland@lists.owasp.org</a><br>
<a href="https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-switzerland" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-switzerland</a><br>
<br>
-- <br>
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "retiring-mailman" group.<br>
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to <a href="mailto:retiring-mailman%2Bunsubscribe@owasp.org" target="_blank">retiring-mailman+unsubscribe@owasp.org</a>.<br>
To post to this group, send email to <a href="mailto:retiring-mailman@owasp.org" target="_blank">retiring-mailman@owasp.org</a>.<br>
To view this discussion on the web visit <a href="https://groups.google.com/a/owasp.org/d/msgid/retiring-mailman/201903090426.x294QAjv022118%40lists.owasp.org" rel="noreferrer" target="_blank">https://groups.google.com/a/owasp.org/d/msgid/retiring-mailman/201903090426.x294QAjv022118%40lists.owasp.org</a>.<br>
</blockquote></div>