[OWASP-Switzerland] [retiring-mailman] WARNING: The [Owasp-Switzerland] mail list is being retired on March 22nd - correct links

Matt Tesauro retiring-mailman at owasp.org
Sat Mar 9 05:27:25 UTC 2019


[vertaling in het Frans door Google Vertalen]
Het spijt me dat ik je e-maillijst moet binnendringen, maar ik moet de
[Owasp-Zwitserland] leden laten weten dat de OWASP Foundation alle
e-maillijsten die door Mailman worden beheerd op lists.owasp.org op 22
maart 2019 afsluit.

Hier is een link met één klik om deel te nemen aan de nieuwe
Google-discussiegroep die deze lijst vervangt:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join

De nieuwe groep is ook online beschikbaar op:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter

Gedetailleerde informatie over hoe lid worden van de groep is op
https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA

OPMERKING: u bent niet verplicht om een Google-account, een @
owasp.org-e-mailadres te hebben of om uw telefoonnummer op te geven om deel
te nemen en deel te nemen aan de nieuwe switzerland-chapter Group - slechts
een e-mailadres.

Tot slot, volledige details over het plan om Mailman, links en veelgestelde
vragen te stoppen, zijn te vinden op:
https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL

Bedankt voor uw bijdragen in het verleden en de toekomst aan onze community!

-
- Matt Tesauro
OWASP Foundation
Directeur Gemeenschap en Operaties

On Fri, Mar 8, 2019 at 11:18 PM no-reply user to help retire Mailman <
no-reply at lists.owasp.org> wrote:

> Sorry to intrude on your mail list but I need to let the
> [Owasp-Switzerland] members know that the OWASP Foundation is shutting down
> all the mail lists run by Mailman on lists.owasp.org on March 22, 2019.
>
> Here is a one-click link to join the new Google Group which is replacing
> this list:
>
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter/join
>
> The new Group is also available online at:
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/switzerland-chapter
>
> Detailed Information on how join the Group is at
> https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA
>
> NOTE:  You are not required to have a Google account, an @owasp.org email
> address, or to provide your phone number to join and participate in the new
> switzerland-chapter Group - just an email address.
>
> Finally, full details on the plan to retire Mailman, links and FAQs are
> at: https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL
>
> Thanks for your past and future contributions to our community!
>
> --
> -- Matt Tesauro
> OWASP Foundation
> Director of Community and Operations
> _______________________________________________
> Owasp-Switzerland mailing list
> Owasp-Switzerland at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-switzerland
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "retiring-mailman" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to retiring-mailman+unsubscribe at owasp.org.
> To post to this group, send email to retiring-mailman at owasp.org.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/a/owasp.org/d/msgid/retiring-mailman/201903090426.x294QAjv022118%40lists.owasp.org
> .
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-switzerland/attachments/20190308/121b9859/attachment.html>


More information about the Owasp-Switzerland mailing list