[Owasp-norway] [retiring-mailman] WARNING: The mail list is being retired on March 22nd - correct links

Matt Tesauro retiring-mailman at owasp.org
Lør 9. Mar 2019 05:35:35 UTC


[oversettelse av Google Translate]
Beklager å inntreffe på postlisten din, men jeg må la medlemmene i
[Owasp-norge] vite at OWASP Foundation slår ned alle postlister som drives
av Mailman på lists.owasp.org 22. mars 2019.

Her er en en-klikk-kobling for å bli med i den nye Google-gruppen som
erstatter denne listen:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/norway-chapter/join

Den nye gruppen er også tilgjengelig online på:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/norway-chapter

Detaljert informasjon om hvordan du går med i gruppen er på
https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA

MERK: Du må ikke ha en Google-konto, en @ owasp.org-e-postadresse, eller å
oppgi telefonnummeret ditt for å bli med og delta i den nye
norge-kapittelgruppen - bare en e-postadresse.

Til slutt, fulle detaljer om planen om å trekke tilbake Mailman, koblinger
og vanlige spørsmål er på:
https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL

Takk for din fortid og fremtidige bidrag til samfunnet vårt!

-
- Matt Tesauro
OWASP Foundation
Direktør for fellesskap og drift

On Fri, Mar 8, 2019 at 11:08 PM no-reply user to help retire Mailman <
no-reply at lists.owasp.org> wrote:

> Sorry to intrude on your mail list but I need to let the [Owasp-norway]
> members know that the OWASP Foundation is shutting down all the mail lists
> run by Mailman on lists.owasp.org on March 22, 2019.
>
> Here is a one-click link to join the new Google Group which is replacing
> this list:
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/norway-chapter/join
>
> The new Group is also available online at:
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/norway-chapter
>
> Detailed Information on how join the Group is at
> https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA
>
> NOTE:  You are not required to have a Google account, an @owasp.org email
> address, or to provide your phone number to join and participate in the new
> norway-chapter Group - just an email address.
>
> Finally, full details on the plan to retire Mailman, links and FAQs are
> at: https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL
>
> Thanks for your past and future contributions to our community!
>
> --
> -- Matt Tesauro
> OWASP Foundation
> Director of Community and Operations
> _______________________________________________
> Owasp-norway mailing list
> Owasp-norway at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-norway
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "retiring-mailman" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to retiring-mailman+unsubscribe at owasp.org.
> To post to this group, send email to retiring-mailman at owasp.org.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/a/owasp.org/d/msgid/retiring-mailman/201903090426.x294Q8wF021887%40lists.owasp.org
> .
>
-------------- neste del --------------
Et HTML-vedlegg ble skilt ut...
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-norway/attachments/20190308/c76b9578/attachment.html>


More information about the Owasp-norway mailing list