[Owasp-norway] Medlemsmøte torsdag 4. juni kl 17:00 - 19:00

Knut Vidar Siem knutsiem at gmail.com
Tir 2. Jun 2009 03:30:14 EDT


Hei

Vi har ikke hørt om noen som kan stille med lokaler og pizza. Er det
noen som vil ta på seg dette? Det er også fint om de som planlegger å
komme svarer på pollen på http://doodle.com/5ys6vfkvxmwtygyi

Knut Vidar

---------- Forwarded message ----------
From: Kåre Presttun <kaare at mnemonic.no>
Date: 2009/5/26
Subject: [Owasp-norway] Medlemsmøte torsdag 4. juni kl 17:00 - 19:00
To: Owasp-norway <owasp-norway at lists.owasp.org>


Hei.

Er det noen som stiller opp med lokaler / pizza?
Det er videre mulig å melde seg på her:
http://doodle.com/5ys6vfkvxmwtygyi
Flere ideer til tema / foredrag eller skal vi kverne
videre på temalisten vår?

--
Med vennlig hilsen | Kind regards,
Kåre Presttun, Chief Consultant, CISSP, CISA, PCI-QSAP
mnemonic as, tel: +47 4100 4908
http://mnemonic.no/
PGP key 0xCB711176 available from http://pgp.mit.edu
_______________________________________________
Owasp-norway mailing list
Owasp-norway at lists.owasp.org
https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-norway


Mer informasjon om epostlisten Owasp-norway.