[Owasp-norway] Emailing: AntiSamy_no_NB.properties

Kåre Presttun kaare at mnemonic.no
Mon Jun 30 11:22:24 EDT 2008


Hei,

AntiSamy vil gi feilmeldinger tilbake til brukeren når denne forsøker
å publisere rikt innhold med ting som ikke kan tillates (som skript).
Jeg har oversatt feilmeldingene til norsk. I fila er den opprinnelige
engelske feilmeldingen først og deretter min oversettelse. Kikk
over dette og se om det ser bra ut. Hvis det ikke kommer noen
kommentarer i løpet av uken så fjerner jeg de engelske linjene og
sender den til prosjektet. Da blir AntiSamy på norsk også i tillegg
til engelsk, italiensk, portugisisk, russisk og kinesisk som allerede
finnes :-)

-- 
Med vennlig hilsen | Kind regards,
Kåre Presttun, Senior Consultant, CISSP, CISA, PCI-QSAP
mnemonic as, tel: +47 4100 4908
http://mnemonic.no/
PGP key 0xCB711176 available from http://pgp.mit.edu
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: AntiSamy_no_NB.properties
Url: https://lists.owasp.org/pipermail/owasp-norway/attachments/20080630/6703c5e1/attachment.pl 


More information about the Owasp-norway mailing list