[Owasp-malta] [retiring-mailman] WARNING: The mail list is being retired on March 22nd - correct links

Matt Tesauro retiring-mailman at owasp.org
Sat Mar 9 06:03:13 UTC 2019


[traduzzjoni minn Google Translate]
Jiddispjaċini li ndaħħlu fil-lista tal-posta tiegħek imma għandi bżonn
inħalli lill-membri ta '[Owasp-malta] li l-OWASP Foundation qiegħda twaqqaf
il-listi tal-posta kollha mmexxija minn Mailman fuq lists.owasp.org fit-22
ta' Marzu, 2019.

Hawnhekk hawn ħolqa ta 'klikk waħda biex tissieħeb fil-Grupp Google l-ġdid
li qed jieħu post din il-lista:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/malta-chapter/join

Il-Grupp il-ġdid huwa wkoll disponibbli onlajn fuq:
https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/malta-chapter

Informazzjoni dettaljata dwar kif jingħaqad il-Grupp tinsab fuq
https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA

NOTA: M'intix meħtieġ li jkollok kont tal-Google, indirizz elettroniku @
owasp.org, jew li tipprovdi n-numru tat-telefon tiegħek biex tissieħeb u
tipparteċipa fil-Grupp il-ġdid tal-kapitlu malta - biss indirizz
elettroniku.

Finalment, id-dettalji sħaħ dwar il-pjan ta ’l-irtirar ta’ Mailman, links u
FAQs jinsabu f ’: https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL

Grazzi għall-kontribuzzjonijiet tal-passat u tal-ġejjieni tiegħek
lill-komunità tagħna!

-
- Matt Tesauro
Fondazzjoni OWASP
Direttur tal-Komunità u l-Operazzjonijiet

On Fri, Mar 8, 2019 at 11:47 PM no-reply user to help retire Mailman <
no-reply at lists.owasp.org> wrote:

> Sorry to intrude on your mail list but I need to let the [Owasp-malta]
> members know that the OWASP Foundation is shutting down all the mail lists
> run by Mailman on lists.owasp.org on March 22, 2019.
>
> Here is a one-click link to join the new Google Group which is replacing
> this list:
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/malta-chapter/join
>
> The new Group is also available online at:
> https://groups.google.com/a/owasp.org/forum/#!forum/malta-chapter
>
> Detailed Information on how join the Group is at
> https://drive.google.com/open?id=1TBzgvB8Tb0aAZnEy2qYzLnrzJuRzK_T91Em09DVf5YA
>
> NOTE:  You are not required to have a Google account, an @owasp.org email
> address, or to provide your phone number to join and participate in the new
> malta-chapter Group - just an email address.
>
> Finally, full details on the plan to retire Mailman, links and FAQs are
> at: https://www.owasp.org/index.php/Staff-Projects/Mailman-EOL
>
> Thanks for your past and future contributions to our community!
>
> --
> -- Matt Tesauro
> OWASP Foundation
> Director of Community and Operations
> _______________________________________________
> Owasp-malta mailing list
> Owasp-malta at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-malta
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "retiring-mailman" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to retiring-mailman+unsubscribe at owasp.org.
> To post to this group, send email to retiring-mailman at owasp.org.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/a/owasp.org/d/msgid/retiring-mailman/201903090426.x294QK15022967%40lists.owasp.org
> .
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-malta/attachments/20190309/a0daf011/attachment.html>


More information about the Owasp-malta mailing list