<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Somebody forwarded me this message. For those who can't read
    afrikaans, just make use of google<br>
    translate.<br>
    <br>
    Regards.<br>
    Timo<br>
    <div class="moz-forward-container"><br>
      <br>
      -------- Forwarded Message --------
      <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Subject:
            </th>
            <td>Fwd: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub /
              Maties Computer Club</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Date: </th>
            <td>Mon, 15 Feb 2016 22:01:29 +0200</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">From: </th>
            <td>Philip Goosen <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:philipgoosen0@gmail.com"><philipgoosen0@gmail.com></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">To: </th>
            <td>Christiaan Meyer <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:cjmeyer96@gmail.com"><cjmeyer96@gmail.com></a>, Christo
              Goosen <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:christogoosen@gmail.com"><christogoosen@gmail.com></a>, timogoosen
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:timogoosen@runbox.com"><timogoosen@runbox.com></a>, timogoosen@gmail com
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:timogoosen@gmail.com"><timogoosen@gmail.com></a>, Timo Goosen
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:timo.goosen@owasp.org"><timo.goosen@owasp.org></a>, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:timogoosen@torguard.tg">timogoosen@torguard.tg</a>,
              <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:rene@rspoerer.com">rene@rspoerer.com</a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      <div dir="ltr"><br>
        <div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ----------<br>
          From: <b class="gmail_sendername">Goosen, P, Mnr <<a
              moz-do-not-send="true" href="mailto:19509766@sun.ac.za"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:19509766@sun.ac.za">19509766@sun.ac.za</a></a>></b>
          <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:19509766@sun.ac.za">19509766@sun.ac.za</a>></span><br>
          Date: Mon, Feb 15, 2016 at 9:29 PM<br>
          Subject: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub /
          Maties Computer Club<br>
          To: "<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:philipgoosen0@gmail.com">philipgoosen0@gmail.com</a>"
          <<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:philipgoosen0@gmail.com">philipgoosen0@gmail.com</a>><br>
          <br>
          <br>
          <br>
          <br>
          ________________________________________<br>
          From: <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:cse214-bounces@cs.sun.ac.za">cse214-bounces@cs.sun.ac.za</a>
          <<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:cse214-bounces@cs.sun.ac.za">cse214-bounces@cs.sun.ac.za</a>>
          on behalf of Steve Kroon <<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:kroon@sun.ac.za">kroon@sun.ac.za</a>><br>
          Sent: 15 February 2016 12:40:10 PM<br>
          To: <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:cse214@cs.sun.ac.za">cse214@cs.sun.ac.za</a>; <a
            moz-do-not-send="true" href="mailto:cs315@cs.sun.ac.za"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:cs315@cs.sun.ac.za">cs315@cs.sun.ac.za</a></a><br>
          Subject: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties
          Computer Club<br>
          <br>
          FYI<br>
          <br>
          <br>
          ---------- Forwarded message ----------<br>
          From: Willem Bester <<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:whkbester@cs.sun.ac.za">whkbester@cs.sun.ac.za</a>><br>
          Date: Mon, Feb 15, 2016 at 12:22 PM<br>
          Subject: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties Computer Club<br>
          <br>
          <br>
          For English, see below the Afrikaans text.<br>
          <br>
          Beste student<br>
          <br>
          Die Maties Rekenaarklub ontmoet van tyd tot tyd om te gesels
          oor en te<br>
          werk aan interessante onderwerpe in die breër dissipline van<br>
          rekenaarwetenskap. ’n Praatjie of ’n werksessie handel tipies
          oor ’n<br>
          onderwerp wat ons nie formeel in ons voorgraadse modules dek
          nie.<br>
          <br>
          Die eerste aktiwiteite vanjaar vind eerskomende Vrydag, 19
          Februarie<br>
          2016, plaas wanneer die maatskappy MWR InfoSecurity ons
          besoek. Om<br>
          11:00, tydens die gewone lesinggleuf van RW334 in A407
          (Algemene<br>
          Ingenieurs-gebou), bied hulle ’n lesing aan oor nuwe<br>
          sekuriteitsagteware wat hulle ontwikkel het; sien onder die
          Engelse<br>
          teks vir die praatjie-opsomming. Enigiemand is welkom, en u
          hoef nie<br>
          voor-af te bevestig nie.<br>
          <br>
          Dan, van 17:00 af, sal daar ’n werkswinkel oor wagwoordkraking<br>
          plaasvind. Geen ervaring met rekenaarsekuriteit is nodig nie.
          Daar sal<br>
          ’n inleiding wees, waarná u die uitdaging het om soveel as
          moontlik<br>
          wagwoorde te breek—en daar is pryse op die spel!<br>
          <br>
          Enigiemand is weer eens welkom, maar u moet u eie rekenaar
          saambring,<br>
          aangesien ons nie die nodige sagteware op
          universiteitsrekenaars kan<br>
          installeer nie. Indien u van plan is om die werkswinkel by te
          woon,<br>
          bevestig asseblief deur op die Maties Rekenaarklub se e-poslys
          in te<br>
          skryf (slegs beskikbaar op die universiteitsnetwerk). Dit is
          nodig<br>
          sodat ons ’n gepaste lokaal kan reël.<br>
          <br>
          ’n Slotnota: Eerstejaars is baie welkom, maar let asseblief
          daarop dat<br>
          die Maties Rekenaarklub se praktiese sessies nie dieselfde
          inleidende<br>
          aard as eerstejaarstutoriale het nie. Gemak met die gebruik
          van Linux<br>
          en basiese programmeringsvaardigheid is voorvereistes.<br>
          <br>
          Groete.<br>
          <br>
          Willem<br>
          <br>
          <br>
          <br>
          oooOOOooo<br>
          <br>
          <br>
          <br>
          Dear student,<br>
          <br>
          The Maties Computer Club meets from time to time to chat about
          and<br>
          work on interesting topics in the broader discipline of
          computer<br>
          science. Typically, a talk or a work session deals with a
          topic that<br>
          we do not cover formally in our undergraduate modules.<br>
          <br>
          The first activities of the year takes place this Friday, 19
          February<br>
          2016, when we are visited by the company MWR InfoSecurity. At
          11:00,<br>
          during the usual lecture slot for CS334 in A407 (General
          Engineering),<br>
          they will present a lecture about new security software they
          have been<br>
          developing; see below for the talk abstract. Anybody is
          welcome, and<br>
          it is not necessary to confirm attendance.<br>
          <br>
          Then, from 17:00 onwards, a workshop on password cracking will
          take<br>
          place. No computer security experience is necessary. There
          will a<br>
          introduction, after which you will be challenged to crack as
          many<br>
          passwords as you can—and there are prizes up for grabs!<br>
          <br>
          Again, anybody is welcome, but you have to bring your own
          computer as<br>
          we cannot install the required software on university
          computers. If<br>
          you plan on attending the workshop, please confirm your
          participation<br>
          by subscribing to the Maties Computer Club e-mail list (only
          available<br>
          on the university network). It is necessary so that we can
          arrange a<br>
          suitable venue.<br>
          <br>
          A final word: First-years are most welcome, but please note
          that the<br>
          practical sessions of the Maties Computer Club are not of the
          same<br>
          introductory nature as first-year tutorials. Proficiency with
          using<br>
          Linux and basic programming skills are prerequisites.<br>
          <br>
          Yours sincerely,<br>
          Willem<br>
          <br>
          <br>
          <br>
          oooOOOooo<br>
          <br>
          <br>
          <br>
          Talk Abstract: This talk explores a new research undertaking
          by MWR<br>
          that attempts to use open and dark web reconnaissance to
          identify<br>
          interesting information around key security topics. The
          techniques<br>
          used to gather information as well as some findings of the
          project<br>
          will be discussed. Early findings included identifying an
          extensive<br>
          description of a NASA breach before the breach itself was
          public<br>
          knowledge.<br>
          <br>
          _______________________________________________<br>
          Academic mailing list<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="mailto:Academic@cs.sun.ac.za">Academic@cs.sun.ac.za</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic"
            rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic</a><br>
          _______________________________________________<br>
          CSE214 mailing list<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="mailto:CSE214@cs.sun.ac.za">CSE214@cs.sun.ac.za</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214"
            rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214</a><br>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
    </div>
    <br>
  </body>
</html>