<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=windows-1252"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Hi<br>
    <br>
    If you read all the way down you will see its translated to english
    as well.<br>
    <br>
    CG<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 16/02/2016 05:27, me wrote:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:56C29720.3090900@runbox.com" type="cite">
      <meta http-equiv="Context-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      Somebody forwarded me this message. For those who can't read
      afrikaans, just make use of google<br>
      translate.<br>
      <br>
      Regards.<br>
      Timo<br>
      <div class="moz-forward-container"><br>
        <br>
        -------- Forwarded Message --------
        <table class="moz-email-headers-table">
          <tbody>
            <tr>
              <th nowrap="nowrap">Subject: </th>
              <td>Fwd: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub
                / Maties Computer Club</td>
            </tr>
            <tr>
              <th nowrap="nowrap">Date: </th>
              <td>Mon, 15 Feb 2016 22:01:29 +0200</td>
            </tr>
            <tr>
              <th nowrap="nowrap">From: </th>
              <td>Philip Goosen <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:philipgoosen0@gmail.com"><philipgoosen0@gmail.com></a></td>
            </tr>
            <tr>
              <th nowrap="nowrap">To: </th>
              <td>Christiaan Meyer <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:cjmeyer96@gmail.com"><cjmeyer96@gmail.com></a>,
                Christo Goosen <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:christogoosen@gmail.com"><christogoosen@gmail.com></a>,
                timogoosen <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:timogoosen@runbox.com"><timogoosen@runbox.com></a>,
                timogoosen@gmail com <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:timogoosen@gmail.com"><timogoosen@gmail.com></a>,
                Timo Goosen <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-rfc2396E"
                  href="mailto:timo.goosen@owasp.org"><timo.goosen@owasp.org></a>,
                <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-abbreviated"
                  href="mailto:timogoosen@torguard.tg">timogoosen@torguard.tg</a>,
                <a moz-do-not-send="true"
                  class="moz-txt-link-abbreviated"
                  href="mailto:rene@rspoerer.com">rene@rspoerer.com</a></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
        <br>
        <br>
        <div dir="ltr"><br>
          <div class="gmail_quote">---------- Forwarded message
            ----------<br>
            From: <b class="gmail_sendername">Goosen, P, Mnr <<a
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated"
                href="mailto:19509766@sun.ac.za"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:19509766@sun.ac.za">19509766@sun.ac.za</a></a>></b>
            <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:19509766@sun.ac.za">19509766@sun.ac.za</a>></span><br>
            Date: Mon, Feb 15, 2016 at 9:29 PM<br>
            Subject: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub /
            Maties Computer Club<br>
            To: "<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:philipgoosen0@gmail.com">philipgoosen0@gmail.com</a>"
            <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:philipgoosen0@gmail.com">philipgoosen0@gmail.com</a>><br>
            <br>
            <br>
            <br>
            <br>
            ________________________________________<br>
            From: <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:cse214-bounces@cs.sun.ac.za">cse214-bounces@cs.sun.ac.za</a>
            <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:cse214-bounces@cs.sun.ac.za">cse214-bounces@cs.sun.ac.za</a>>

            on behalf of Steve Kroon <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:kroon@sun.ac.za">kroon@sun.ac.za</a>><br>
            Sent: 15 February 2016 12:40:10 PM<br>
            To: <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:cse214@cs.sun.ac.za">cse214@cs.sun.ac.za</a>;
            <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated"
              href="mailto:cs315@cs.sun.ac.za">cs315@cs.sun.ac.za</a><br>
            Subject: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub /
            Maties Computer Club<br>
            <br>
            FYI<br>
            <br>
            <br>
            ---------- Forwarded message ----------<br>
            From: Willem Bester <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:whkbester@cs.sun.ac.za">whkbester@cs.sun.ac.za</a>><br>
            Date: Mon, Feb 15, 2016 at 12:22 PM<br>
            Subject: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties Computer
            Club<br>
            <br>
            <br>
            For English, see below the Afrikaans text.<br>
            <br>
            Beste student<br>
            <br>
            Die Maties Rekenaarklub ontmoet van tyd tot tyd om te gesels
            oor en te<br>
            werk aan interessante onderwerpe in die brer dissipline van<br>
            rekenaarwetenskap. 地 Praatjie of 地 werksessie handel
            tipies oor 地<br>
            onderwerp wat ons nie formeel in ons voorgraadse modules dek
            nie.<br>
            <br>
            Die eerste aktiwiteite vanjaar vind eerskomende Vrydag, 19
            Februarie<br>
            2016, plaas wanneer die maatskappy MWR InfoSecurity ons
            besoek. Om<br>
            11:00, tydens die gewone lesinggleuf van RW334 in A407
            (Algemene<br>
            Ingenieurs-gebou), bied hulle 地 lesing aan oor nuwe<br>
            sekuriteitsagteware wat hulle ontwikkel het; sien onder die
            Engelse<br>
            teks vir die praatjie-opsomming. Enigiemand is welkom, en u
            hoef nie<br>
            voor-af te bevestig nie.<br>
            <br>
            Dan, van 17:00 af, sal daar 地 werkswinkel oor
            wagwoordkraking<br>
            plaasvind. Geen ervaring met rekenaarsekuriteit is nodig
            nie. Daar sal<br>
            地 inleiding wees, waarn u die uitdaging het om soveel as
            moontlik<br>
            wagwoorde te breek容n daar is pryse op die spel!<br>
            <br>
            Enigiemand is weer eens welkom, maar u moet u eie rekenaar
            saambring,<br>
            aangesien ons nie die nodige sagteware op
            universiteitsrekenaars kan<br>
            installeer nie. Indien u van plan is om die werkswinkel by
            te woon,<br>
            bevestig asseblief deur op die Maties Rekenaarklub se
            e-poslys in te<br>
            skryf (slegs beskikbaar op die universiteitsnetwerk). Dit is
            nodig<br>
            sodat ons 地 gepaste lokaal kan rel.<br>
            <br>
            地 Slotnota: Eerstejaars is baie welkom, maar let asseblief
            daarop dat<br>
            die Maties Rekenaarklub se praktiese sessies nie dieselfde
            inleidende<br>
            aard as eerstejaarstutoriale het nie. Gemak met die gebruik
            van Linux<br>
            en basiese programmeringsvaardigheid is voorvereistes.<br>
            <br>
            Groete.<br>
            <br>
            Willem<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            oooOOOooo<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            Dear student,<br>
            <br>
            The Maties Computer Club meets from time to time to chat
            about and<br>
            work on interesting topics in the broader discipline of
            computer<br>
            science. Typically, a talk or a work session deals with a
            topic that<br>
            we do not cover formally in our undergraduate modules.<br>
            <br>
            The first activities of the year takes place this Friday, 19
            February<br>
            2016, when we are visited by the company MWR InfoSecurity.
            At 11:00,<br>
            during the usual lecture slot for CS334 in A407 (General
            Engineering),<br>
            they will present a lecture about new security software they
            have been<br>
            developing; see below for the talk abstract. Anybody is
            welcome, and<br>
            it is not necessary to confirm attendance.<br>
            <br>
            Then, from 17:00 onwards, a workshop on password cracking
            will take<br>
            place. No computer security experience is necessary. There
            will a<br>
            introduction, after which you will be challenged to crack as
            many<br>
            passwords as you can預nd there are prizes up for grabs!<br>
            <br>
            Again, anybody is welcome, but you have to bring your own
            computer as<br>
            we cannot install the required software on university
            computers. If<br>
            you plan on attending the workshop, please confirm your
            participation<br>
            by subscribing to the Maties Computer Club e-mail list (only
            available<br>
            on the university network). It is necessary so that we can
            arrange a<br>
            suitable venue.<br>
            <br>
            A final word: First-years are most welcome, but please note
            that the<br>
            practical sessions of the Maties Computer Club are not of
            the same<br>
            introductory nature as first-year tutorials. Proficiency
            with using<br>
            Linux and basic programming skills are prerequisites.<br>
            <br>
            Yours sincerely,<br>
            Willem<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            oooOOOooo<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            Talk Abstract: This talk explores a new research undertaking
            by MWR<br>
            that attempts to use open and dark web reconnaissance to
            identify<br>
            interesting information around key security topics. The
            techniques<br>
            used to gather information as well as some findings of the
            project<br>
            will be discussed. Early findings included identifying an
            extensive<br>
            description of a NASA breach before the breach itself was
            public<br>
            knowledge.<br>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            Academic mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:Academic@cs.sun.ac.za">Academic@cs.sun.ac.za</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic"
              rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic</a><br>
            _______________________________________________<br>
            CSE214 mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true" href="mailto:CSE214@cs.sun.ac.za">CSE214@cs.sun.ac.za</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214"
              rel="noreferrer" target="_blank">http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214</a><br>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Owasp-cape-town mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Owasp-cape-town@lists.owasp.org">Owasp-cape-town@lists.owasp.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-cape-town">https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-cape-town</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
        charset=windows-1252">
      <br>
      <div class="moz-signature"> <br>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=windows-1252">
        <title></title>
        <img alt="owasp-cpt-logo"
          title="https://www.owasp.org/index.php/Cape_Town"
          src="cid:part23.05080508.02050302@owasp.org" height="109"
          width="338"><br>
        <pre class="moz-signature" cols="72"> 
Christo Goosen
OWASP Cape Town Chapter Leader
OWASP Foundation
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.owasp.org">https://www.owasp.org</a></pre>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>