[Owasp-cape-town] 19 Februarie 2016:MWR Security Presentation at Maties Computer Club

Christo christo.goosen at owasp.org
Tue Feb 16 07:26:57 UTC 2016


Hi

If you read all the way down you will see its translated to english as well.

CG

On 16/02/2016 05:27, me wrote:
> Somebody forwarded me this message. For those who can't read
> afrikaans, just make use of google
> translate.
>
> Regards.
> Timo
>
>
> -------- Forwarded Message --------
> Subject: 	Fwd: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub /
> Maties Computer Club
> Date: 	Mon, 15 Feb 2016 22:01:29 +0200
> From: 	Philip Goosen <philipgoosen0 at gmail.com>
> To: 	Christiaan Meyer <cjmeyer96 at gmail.com>, Christo Goosen
> <christogoosen at gmail.com>, timogoosen <timogoosen at runbox.com>,
> timogoosen at gmail com <timogoosen at gmail.com>, Timo Goosen
> <timo.goosen at owasp.org>, timogoosen at torguard.tg, rene at rspoerer.com
>
>
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: *Goosen, P, Mnr <19509766 at sun.ac.za>* <19509766 at sun.ac.za
> <mailto:19509766 at sun.ac.za>>
> Date: Mon, Feb 15, 2016 at 9:29 PM
> Subject: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties
> Computer Club
> To: "philipgoosen0 at gmail.com <mailto:philipgoosen0 at gmail.com>"
> <philipgoosen0 at gmail.com <mailto:philipgoosen0 at gmail.com>>
>
>
>
>
> ________________________________________
> From: cse214-bounces at cs.sun.ac.za <mailto:cse214-bounces at cs.sun.ac.za>
> <cse214-bounces at cs.sun.ac.za <mailto:cse214-bounces at cs.sun.ac.za>> on
> behalf of Steve Kroon <kroon at sun.ac.za <mailto:kroon at sun.ac.za>>
> Sent: 15 February 2016 12:40:10 PM
> To: cse214 at cs.sun.ac.za <mailto:cse214 at cs.sun.ac.za>; cs315 at cs.sun.ac.za
> Subject: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties
> Computer Club
>
> FYI
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Willem Bester <whkbester at cs.sun.ac.za
> <mailto:whkbester at cs.sun.ac.za>>
> Date: Mon, Feb 15, 2016 at 12:22 PM
> Subject: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties Computer Club
>
>
> For English, see below the Afrikaans text.
>
> Beste student
>
> Die Maties Rekenaarklub ontmoet van tyd tot tyd om te gesels oor en te
> werk aan interessante onderwerpe in die breër dissipline van
> rekenaarwetenskap. ’n Praatjie of ’n werksessie handel tipies oor ’n
> onderwerp wat ons nie formeel in ons voorgraadse modules dek nie.
>
> Die eerste aktiwiteite vanjaar vind eerskomende Vrydag, 19 Februarie
> 2016, plaas wanneer die maatskappy MWR InfoSecurity ons besoek. Om
> 11:00, tydens die gewone lesinggleuf van RW334 in A407 (Algemene
> Ingenieurs-gebou), bied hulle ’n lesing aan oor nuwe
> sekuriteitsagteware wat hulle ontwikkel het; sien onder die Engelse
> teks vir die praatjie-opsomming. Enigiemand is welkom, en u hoef nie
> voor-af te bevestig nie.
>
> Dan, van 17:00 af, sal daar ’n werkswinkel oor wagwoordkraking
> plaasvind. Geen ervaring met rekenaarsekuriteit is nodig nie. Daar sal
> ’n inleiding wees, waarná u die uitdaging het om soveel as moontlik
> wagwoorde te breek—en daar is pryse op die spel!
>
> Enigiemand is weer eens welkom, maar u moet u eie rekenaar saambring,
> aangesien ons nie die nodige sagteware op universiteitsrekenaars kan
> installeer nie. Indien u van plan is om die werkswinkel by te woon,
> bevestig asseblief deur op die Maties Rekenaarklub se e-poslys in te
> skryf (slegs beskikbaar op die universiteitsnetwerk). Dit is nodig
> sodat ons ’n gepaste lokaal kan reël.
>
> ’n Slotnota: Eerstejaars is baie welkom, maar let asseblief daarop dat
> die Maties Rekenaarklub se praktiese sessies nie dieselfde inleidende
> aard as eerstejaarstutoriale het nie. Gemak met die gebruik van Linux
> en basiese programmeringsvaardigheid is voorvereistes.
>
> Groete.
>
> Willem
>
>
>
> oooOOOooo
>
>
>
> Dear student,
>
> The Maties Computer Club meets from time to time to chat about and
> work on interesting topics in the broader discipline of computer
> science. Typically, a talk or a work session deals with a topic that
> we do not cover formally in our undergraduate modules.
>
> The first activities of the year takes place this Friday, 19 February
> 2016, when we are visited by the company MWR InfoSecurity. At 11:00,
> during the usual lecture slot for CS334 in A407 (General Engineering),
> they will present a lecture about new security software they have been
> developing; see below for the talk abstract. Anybody is welcome, and
> it is not necessary to confirm attendance.
>
> Then, from 17:00 onwards, a workshop on password cracking will take
> place. No computer security experience is necessary. There will a
> introduction, after which you will be challenged to crack as many
> passwords as you can—and there are prizes up for grabs!
>
> Again, anybody is welcome, but you have to bring your own computer as
> we cannot install the required software on university computers. If
> you plan on attending the workshop, please confirm your participation
> by subscribing to the Maties Computer Club e-mail list (only available
> on the university network). It is necessary so that we can arrange a
> suitable venue.
>
> A final word: First-years are most welcome, but please note that the
> practical sessions of the Maties Computer Club are not of the same
> introductory nature as first-year tutorials. Proficiency with using
> Linux and basic programming skills are prerequisites.
>
> Yours sincerely,
> Willem
>
>
>
> oooOOOooo
>
>
>
> Talk Abstract: This talk explores a new research undertaking by MWR
> that attempts to use open and dark web reconnaissance to identify
> interesting information around key security topics. The techniques
> used to gather information as well as some findings of the project
> will be discussed. Early findings included identifying an extensive
> description of a NASA breach before the breach itself was public
> knowledge.
>
> _______________________________________________
> Academic mailing list
> Academic at cs.sun.ac.za <mailto:Academic at cs.sun.ac.za>
> http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic
> _______________________________________________
> CSE214 mailing list
> CSE214 at cs.sun.ac.za <mailto:CSE214 at cs.sun.ac.za>
> http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Owasp-cape-town mailing list
> Owasp-cape-town at lists.owasp.org
> https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-cape-town

-- 


owasp-cpt-logo

 
Christo Goosen
OWASP Cape Town Chapter Leader
OWASP Foundation
https://www.owasp.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-cape-town/attachments/20160216/1281496c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: owasp_cpt.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8138 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-cape-town/attachments/20160216/1281496c/attachment-0001.jpg>


More information about the Owasp-cape-town mailing list