[Owasp-cape-town] 19 Februarie 2016:MWR Security Presentation at Maties Computer Club

me timogoosen at runbox.com
Tue Feb 16 03:27:28 UTC 2016


Somebody forwarded me this message. For those who can't read afrikaans,
just make use of google
translate.

Regards.
Timo


-------- Forwarded Message --------
Subject: 	Fwd: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties
Computer Club
Date: 	Mon, 15 Feb 2016 22:01:29 +0200
From: 	Philip Goosen <philipgoosen0 at gmail.com>
To: 	Christiaan Meyer <cjmeyer96 at gmail.com>, Christo Goosen
<christogoosen at gmail.com>, timogoosen <timogoosen at runbox.com>,
timogoosen at gmail com <timogoosen at gmail.com>, Timo Goosen
<timo.goosen at owasp.org>, timogoosen at torguard.tg, rene at rspoerer.com
---------- Forwarded message ----------
From: *Goosen, P, Mnr <19509766 at sun.ac.za <mailto:19509766 at sun.ac.za>>*
<19509766 at sun.ac.za <mailto:19509766 at sun.ac.za>>
Date: Mon, Feb 15, 2016 at 9:29 PM
Subject: Fw: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties
Computer Club
To: "philipgoosen0 at gmail.com <mailto:philipgoosen0 at gmail.com>"
<philipgoosen0 at gmail.com <mailto:philipgoosen0 at gmail.com>>
________________________________________
From: cse214-bounces at cs.sun.ac.za <mailto:cse214-bounces at cs.sun.ac.za>
<cse214-bounces at cs.sun.ac.za <mailto:cse214-bounces at cs.sun.ac.za>> on
behalf of Steve Kroon <kroon at sun.ac.za <mailto:kroon at sun.ac.za>>
Sent: 15 February 2016 12:40:10 PM
To: cse214 at cs.sun.ac.za <mailto:cse214 at cs.sun.ac.za>; cs315 at cs.sun.ac.za
<mailto:cs315 at cs.sun.ac.za>
Subject: [CSE214] Fwd: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties Computer Club

FYI


---------- Forwarded message ----------
From: Willem Bester <whkbester at cs.sun.ac.za <mailto:whkbester at cs.sun.ac.za>>
Date: Mon, Feb 15, 2016 at 12:22 PM
Subject: [Academic] Maties Rekenaarklub / Maties Computer Club


For English, see below the Afrikaans text.

Beste student

Die Maties Rekenaarklub ontmoet van tyd tot tyd om te gesels oor en te
werk aan interessante onderwerpe in die breër dissipline van
rekenaarwetenskap. ’n Praatjie of ’n werksessie handel tipies oor ’n
onderwerp wat ons nie formeel in ons voorgraadse modules dek nie.

Die eerste aktiwiteite vanjaar vind eerskomende Vrydag, 19 Februarie
2016, plaas wanneer die maatskappy MWR InfoSecurity ons besoek. Om
11:00, tydens die gewone lesinggleuf van RW334 in A407 (Algemene
Ingenieurs-gebou), bied hulle ’n lesing aan oor nuwe
sekuriteitsagteware wat hulle ontwikkel het; sien onder die Engelse
teks vir die praatjie-opsomming. Enigiemand is welkom, en u hoef nie
voor-af te bevestig nie.

Dan, van 17:00 af, sal daar ’n werkswinkel oor wagwoordkraking
plaasvind. Geen ervaring met rekenaarsekuriteit is nodig nie. Daar sal
’n inleiding wees, waarná u die uitdaging het om soveel as moontlik
wagwoorde te breek—en daar is pryse op die spel!

Enigiemand is weer eens welkom, maar u moet u eie rekenaar saambring,
aangesien ons nie die nodige sagteware op universiteitsrekenaars kan
installeer nie. Indien u van plan is om die werkswinkel by te woon,
bevestig asseblief deur op die Maties Rekenaarklub se e-poslys in te
skryf (slegs beskikbaar op die universiteitsnetwerk). Dit is nodig
sodat ons ’n gepaste lokaal kan reël.

’n Slotnota: Eerstejaars is baie welkom, maar let asseblief daarop dat
die Maties Rekenaarklub se praktiese sessies nie dieselfde inleidende
aard as eerstejaarstutoriale het nie. Gemak met die gebruik van Linux
en basiese programmeringsvaardigheid is voorvereistes.

Groete.

WillemoooOOOoooDear student,

The Maties Computer Club meets from time to time to chat about and
work on interesting topics in the broader discipline of computer
science. Typically, a talk or a work session deals with a topic that
we do not cover formally in our undergraduate modules.

The first activities of the year takes place this Friday, 19 February
2016, when we are visited by the company MWR InfoSecurity. At 11:00,
during the usual lecture slot for CS334 in A407 (General Engineering),
they will present a lecture about new security software they have been
developing; see below for the talk abstract. Anybody is welcome, and
it is not necessary to confirm attendance.

Then, from 17:00 onwards, a workshop on password cracking will take
place. No computer security experience is necessary. There will a
introduction, after which you will be challenged to crack as many
passwords as you can—and there are prizes up for grabs!

Again, anybody is welcome, but you have to bring your own computer as
we cannot install the required software on university computers. If
you plan on attending the workshop, please confirm your participation
by subscribing to the Maties Computer Club e-mail list (only available
on the university network). It is necessary so that we can arrange a
suitable venue.

A final word: First-years are most welcome, but please note that the
practical sessions of the Maties Computer Club are not of the same
introductory nature as first-year tutorials. Proficiency with using
Linux and basic programming skills are prerequisites.

Yours sincerely,
WillemoooOOOoooTalk Abstract: This talk explores a new research undertaking by MWR
that attempts to use open and dark web reconnaissance to identify
interesting information around key security topics. The techniques
used to gather information as well as some findings of the project
will be discussed. Early findings included identifying an extensive
description of a NASA breach before the breach itself was public
knowledge.

_______________________________________________
Academic mailing list
Academic at cs.sun.ac.za <mailto:Academic at cs.sun.ac.za>
http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/academic
_______________________________________________
CSE214 mailing list
CSE214 at cs.sun.ac.za <mailto:CSE214 at cs.sun.ac.za>
http://mailman-cs.sun.ac.za/cgi-bin/mailman/listinfo/cse214-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.owasp.org/pipermail/owasp-cape-town/attachments/20160216/7a3e7ba6/attachment.html>


More information about the Owasp-cape-town mailing list